emunda.net - PC игри, кодове , файлове

Crysis

Кодовете могат да бъдат въвеждани в конзолата или може да създадете System.cfg файл.
Ако използвате конзолата, трябва да я отключите използваики "con_restricted = 0" след което може да въвеждате кодовете.

Кодове:
cl_strengthscale = 1 (произволно число) Убеличава силата на удара с ръка
g_meleeWhileSprinting = [0, 1] Забранява и.разрешава меле атаката повреме на спринт.
g_suitCloakEnergyDrainAdjuster = 1 (произволно число) Убеличава консумацията на енергия при прикриване.
g_suitRecoilEnergyCost = 15 (произволно число) Убеличава консумацията на енергия за всеки изстрел в силов режим.
g_suitSpeedEnergyConsumption = 110 (произволно число) Размер на консумираната енергия докато спринтирате.
time_scale = 1 (произволно число) Оказва влияние върху продължителността на времето в играта.
g_suitSpeedMult = 1.85 (произволно число) Соростта на движение се променя в зависимост от въведеното числото.
pl_swimBaseSpeed = 4 (произволно число) Колко бързо може да плувате.
pl_swimJumpSpeedBaseMul = 1 (произволно число) Колко бързо изкачате от водата.
pl_fallDamage_SpeedFatal = 13.7 (произволно число) Скорост на падане метри/секунда с които бие умирате.
pl_fallDamage_SpeedSafe = 8 (произволно число) Максимална скорост метри/секунда с която няма да понесете щети.
v_goliathmode = [0, 1] Вклиучва/Изклиучва безкраиното здраве на всички превозни средства.
g_walkmultiplier = 1 (произволно число, но ако е твурде високо няма да може да мурдате) Убеличава скоростта на движение на играча.
g_suitarmorhealthvalue = 200 (произволно число) Колко щети да могат да понесат бронята и енергийните щитове.
g_godMode = 1 God mode
i_unlimitedammo = 1 Неограничен брой амуниций
g_playerSuitArmorModeHealthRegenTime = 0 Неограничено възстановяване на здравето.
g_playerSuitArmorModeHealthRegenTimeMoving = 0 Неограничено възстановяване на здравето докато се движиш.
g_playerSuitHealthRegenTime = 0 Настройва времето за възстановяване на здравето на 0
g_playerSuitHealthRegenTimeMoving = 0 Настройва времето на възстановяване докато вървите на нула.
g_playerSuitHealthRegenDelay = 0 Не чакаш докато възстановяването започне.
g_playerSuitEnergyRechargeTimeArmor = 0 Незабавна енергия.
g_playerSuitEnergyRechargeTimeArmorMoving = 0 Незабавна енергия докато се движиш.
g_playerSuitEnergyRechargeTime = 0 Настройте времето за бъзстановябане на енергията на 0
g_playerSuitEnergyRechargeDelay = 0 Не чакайте докато енергията започне да се възстановяба
g_playerHealthValue = 900.0 Екстра здраве
g_difficultyLevel = 1 Настройва нибото на трудност от 1 до 4
ai_IgnorePlayer = 1 AI игнорира играча
i_noweaponlimit = 1 Няма лимит за оръжията
r_displayinfo = 1 Показва кадрите в секунда
hud_nightVisionConsumption = 0 Неограничен NightVision
r_displayinfo = 0 Премахване на трасиране / Devmode информация от екрана
ai_UseAlternativeReadability = 0 Корейците говоят корейски


Crysis Тайни

God Mode
Намерете файловете за трудност, които се намират в директорията на играта, примерно (C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis\Game\Config) Фаилобете са: diff_easy.cfg, diff_normal.cfg, diff_hard.cfg и diff_bauer.cfg. Отворете (с Notepad) файлът които съответства на нивото на трудност на което играете и добавете следния текст в края на файла и го запишете:

g_godMode = 1

Сега когато играете, здравето ви ще намалява но никога няма да умрете. Когато здравето ви достигне нула, то автоматично ще се вузстанови заедно с бронята ви.


Допълнителни кодове
Добавете следните кодове в config файла за да постигнете следните ефекти:

Кодове:
i_unlimitedammo = 1 Безкрайна Броня
ai_IgnorePlayer = 1 Враговете ви пренебрегват
i_noweaponlimit = 1 Неограничен брой оръжия

ВAЖНО: Винаги правете (backup) копие на config файла, преди да пишете кодовете!!!