emunda.net - PC игри, кодове , файлове

Rise of Nations

По време на игра натиснете клавиша “ENTER”, след това напишете избраният от вас код.

 

cheat resource all+1000 - Прибавя 1000 към ресурсите
cheat damage (име/оставете празно)(+ или -)(номер) - Поражения
cheat ai (on, off или debug) - AI състояние
cheat ally (име на народ) - Алианс с народ
cheat explore (normal, explored, all) - Промени проучване-изследнане
cheat defeat (име на народ) - Поражение на народ
cheat deploy - Разполужение на единиците
cheat nuke - Хвърли бомба
cheat bird - Хвърли Wild Bird
cheat meet (име на народ) - Среща с народ
cheat finish - Завърши изграждането на сграда или на следващият елемент
cheat die - Убий всички избрани обекти
cheat sandbox - Направи всички играчи хора
cheat pack - Събери еденици
cheat peace (име на народ) - Мир с народ
cheat insert (номер)(type)(who=RED)(x,y) - Разполужи сграда
cheat add (номер)(type)(who=RED)(x,y) - Разполужи единица или сграда
cheat safe - Разполужи картечници околу човешките столици
cheat diff (0-5) - Задайте трудност
cheat achieve - Покажи резултати
cheat commerce (номер)(име на народ) - Покажи/промени нивото на търговия за избран народ
cheat library (номер)(име на народ) - Покажи/промени библиотечното образование за избран народ
cheat military (номер)(име на народ) - Покажи/промени военното ниво на избран народ
cheat age (номер)(име на народ) - Покажи/промени годините на избран народ
cheat resource (име)(goodtype или all)(+ или -)(номер) - Покажи/промени ресурсите
cheat science (номер)(име на народ) - Покажи/промени научното ниво на избран народ
cheat tech (name)(tech или all)(on или off) - Покажи/промени технологиите
cheat ranges (0 или 1) - Покажи обхвата на битка
cheat reveal (on или off) - Покажи цялата карта
cheat human (име) - Изключи контрола на компютъра
cheat computer (име) - Включи контрола на компютъра
cheat pause (0 или 1) - Пауза (превключване от 0 или 1)
cheat unmeet (име на народ) - Спри схватка с избран народ
cheat victory (име на народ) - Победа за избран народ
cheat war (име на народ) - Война с избран народ